Press releases

2019-04-10

PolarCool AB (publ) och Modo i samarbete

2019-04-08

PolarCool AB (publ) presents results with statistical significance from concussion study with PolarCap® System

2019-04-08

PolarCool AB (publ) presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System

2019-03-28

Friskvårdspoolen och PolarCool AB (publ) inleder samarbete för utvärdering av kylning med PolarCap® System

2019-03-26

PolarCool AB (publ) erhåller order från Skellefteå AIK

2019-03-20

Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

Tisdagen den 19 mars 2019, har det hållits årsstämma i PolarCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

2019-03-20

Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

Tisdagen den 19 mars 2019, har det hållits årsstämma i PolarCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

2019-03-19

Fördelning av anskaffningskostnad för BrainCool-aktier med anledning av utdelning av aktier i PolarCool AB (publ)

2019-03-18

Karin Granberg går med i PolarCools Advisory Network

2019-03-18

Mats Pernhem, klubbdirektör i Södertälje SK, föreslås som ny styrelseledamot i PolarCool AB (publ)

2019-03-15

PolarCools styrelseledamot Bengt Furberg har avlidit

2019-02-20

Professor Niklas Marklund går in som Scientific Advisor i PolarCool AB (publ)

2019-02-19

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ)

2019-02-18

PolarCool AB (publ) årsredovisning 2018

2019-02-18

PolarCool AB (publ) presenterar på Aktiespararnas event i Tingsryd

2019-02-15

PolarCool AB (publ) skjuter upp datum för publicering av årsrapport för 2018

2019-02-06

PolarCool AB (publ) utvärderar kylning som behandlingsmetod för postkommitionellt syndrom

2019-02-01

PolarCool AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

2019-01-14

Yelverton Tegner går in som Scientific Advisor i PolarCool AB (publ)

2019-01-07

Påbörjar etablering i Schweiz

2018-12-19

PolarCool AB (publ) offentliggör uppdaterade datum för bokslutskommuniké och årsstämma

2018-11-28

PolarCool AB (publ) inleder samarbete med boxningsklubben BK Dalen

2018-11-28

PolarCool uppmärksammas i media

2018-11-27

PolarCool handlas på Spotlight Stock Market

2018-11-23

Marknadsmeddelande 289/18 - PolarCool AB noteras på Spotlight Stock Market den 27 november 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för PolarCool AB:s aktie är den 27 november 2018. Kortnamnet för aktien är POLAR.

2018-11-06

PolarCool tillförs 14 mkr i företrädesemission inför notering på Spotlight Stock Market

2018-11-01

PolarCool påminner om sista teckningsdag i förestående nyemission

2018-10-26

PolarCool AB (publ) engagerar Erik Andersson från Malmö Redhawks i en operativ roll

2018-10-23

PolarCool AB (publ) förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med 2 november 2018

2018-10-22

PolarCools produkt PolarCap® System lyfts fram i Expressen artikel

2018-10-19

PolarCool etablerar samarbete med FysioCenter Avenyn i Göteborg

2018-10-17

VD- brev oktober 2018

2018-10-09

PolarCool AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission i samband med listning på Spotlight Stock Market

2018-10-08

PolarCool godkänt för notering på Spotlight Stock Market

PolarCool AB (”PolarCool”) utvecklar och säljer PolarCap® System för vård till utövare av idrottsgrenar där hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner är vanligt förekommande. PolarCools vision är att kylning av huvudskador inom idrott och fritidsverksamhet ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador inom olika former av kontakt- och kampidrotter. I samband med noteringen på Spotlight Stock Market genomförs en nyemission, vars huvudsakliga syfte är att ge förstärkta resurser för att marknadslansera bolagets produkt PolarCap® System.